Κατηγορία:

Διαγωνισμός για Σκηνογράφους
Διαρκής Διαγωνισμός
Οι εγγεγραμμένοι νέοι σκηνογράφοι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαρκή ανοικτό διαγωνισμό που υπάρχει σε αυτή την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν αφορά συγκεκριμένη παραγωγή που έχει εντάξει ή πρόκειται να εντάξει η ΕΛΣ στον καλλιτεχνικό της προγραμματισμό

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ εγγραφείτε στο σύστημα

Διαγωνισμός για Ενδυματολόγους
Διαρκής Διαγωνισμός
Οι εγγεγραμμένοι νέοι ενδυματολόγοι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαρκή ανοικτό διαγωνισμό που υπάρχει σε αυτή την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν αφορά συγκεκριμένη παραγωγή που έχει εντάξει η πρόκειται να εντάξει η ΕΛΣ στον καλλιτεχνικό της προγραμματισμό

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ εγγραφείτε στο σύστημα

Διαγωνισμός για Συνθέτες
Διαρκής Διαγωνισμός
Οι εγγεγραμμένοι νέοι συνθέτες, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαρκή ανοικτό διαγωνισμό που υπάρχει σε αυτή την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν αφορά συγκεκριμένη παραγωγή που έχει εντάξει η πρόκειται να εντάξει η ΕΛΣ στον καλλιτεχνικό της προγραμματισμό

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ εγγραφείτε στο σύστημα

Διαγωνισμός για Χορογράφους
Διαρκής Διαγωνισμός
Οι εγγεγραμμένοι νέοι χορογράφοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαρκή ανοικτό διαγωνισμό που υπάρχει σε αυτήν την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν αφορά συγκεκριμένη παραγωγή που έχει εντάξει ή πρόκειται να εντάξει η ΕΛΣ στον καλλιτεχνικό της προγραμματισμό

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ εγγραφείτε στο σύστημα

Διαγωνισμός για Φωτογράφους
Διαρκής Διαγωνισμός
Οι εγγεγραμμένοι φωτογράφοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαρκή ανοικτό διαγωνισμό που υπάρχει σε αυτήν την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν αφορά συγκεκριμένη παραγωγή που έχει εντάξει ή πρόκειται να εντάξει η ΕΛΣ στον καλλιτεχνικό της προγραμματισμό

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ εγγραφείτε στο σύστημα

Διαγωνισμός για Σκηνοθέτες
Διαρκής Διαγωνισμός
Οι εγγεγραμμένοι νέοι σκηνοθέτες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαρκή ανοικτό διαγωνισμό που υπάρχει σε αυτήν την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν αφορά συγκεκριμένη παραγωγή που έχει εντάξει ή πρόκειται να εντάξει η ΕΛΣ στον καλλιτεχνικό της προγραμματισμό

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ εγγραφείτε στο σύστημα

Διαγωνισμός για Ηθοποιούς - Κομπάρσους
Διαρκής Διαγωνισμός
Οι εγγεγραμμένοι Ηθοποιοί - Κομπάρσοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαρκή ανοικτό διαγωνισμό που υπάρχει σε αυτήν την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν αφορά συγκεκριμένη παραγωγή που έχει εντάξει ή πρόκειται να εντάξει η ΕΛΣ στον καλλιτεχνικό της προγραμματισμό

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ εγγραφείτε στο σύστημα