Διαγωνισμός για Σκηνογράφους
Διαρκής Διαγωνισμός
Οι εγγεγραμμένοι νέοι σκηνογράφοι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαρκή ανοικτό διαγωνισμό που υπάρχει σε αυτή την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν αφορά συγκεκριμένη παραγωγή που έχει εντάξει ή πρόκειται να εντάξει η ΕΛΣ στον καλλιτεχνικό της προγραμματισμό
Περισσότερες Πληροφορίες στους Διαρκείς Διαγωνισμούς
Διαγωνισμός για Σκηνοθέτες
Διαρκής Διαγωνισμός
Οι εγγεγραμμένοι νέοι σκηνοθέτες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαρκή ανοικτό διαγωνισμό που υπάρχει σε αυτήν την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν αφορά συγκεκριμένη παραγωγή που έχει εντάξει ή πρόκειται να εντάξει η ΕΛΣ στον καλλιτεχνικό της προγραμματισμό
Περισσότερες Πληροφορίες στους Διαρκείς Διαγωνισμούς
Διαγωνισμός για Ηθοποιούς - Κομπάρσους
Διαρκής Διαγωνισμός
Οι εγγεγραμμένοι Ηθοποιοί - Κομπάρσοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαρκή ανοικτό διαγωνισμό που υπάρχει σε αυτήν την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν αφορά συγκεκριμένη παραγωγή που έχει εντάξει ή πρόκειται να εντάξει η ΕΛΣ στον καλλιτεχνικό της προγραμματισμό
Περισσότερες Πληροφορίες στους Διαρκείς Διαγωνισμούς